پشتیبانی آگهی تبلیغاتی

پشتیبانی آگهی تبلیغاتی

در دنیای امروز همه ما تحت تاثیر تبلیغات هستیم، از خرید مواد غذایی یا لوازم آموزشی کودکان، پیدا کردن تعطیلات برای تماشای یک فیلم، انتخاب رستوران برای شام، برای رزرو یک سالن ضیافت برای رویدادهای خاص و شکار یک شرکت برای پیدا کردن شغل، تقریبا هر عمل توسط تبلیغات هدایت و تصمیم گرفته می شود.