پشتیبانی کارت تخفیف

پشتیبانی کارت تخفیف

کارت تخفیف یک کارت است که هر کسی از آن تعبیر خاص خود را دارد و شرکت های موجود هر کدام خدماتی را برای کارت های تخفیف خود دارند. ارائه خدماتی مانند کارت های تخفیف و کارت های هدیه برای کاهش هزینه ‏های اقشار مختلف جامعه و به خصوص قشر متوسط و کم درآمد است و کاتهای تخفیف نسبت به کارت های خرید و کارت های هدیه معمولا از سقف مبالغ و ماندگاری بیشتری در تخفیف و اعتبار برخوردار هستند.